Provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme m.m.
Kommentar av Tone Hansen

Det er ikke bare England og Danmark som nå går inn for skjerpet straffeforfølgelse av såkalte terrorister. Også i Norge er en provisorisk anordning satt i virksomhet fra og med 5. oktober i år. En provisorisk anordning, eller en regjeringslov er en lov som ikke har vært innom Stortinget og således er uten demokratisk kontroll.

Loven skal først og fremst stanse økonomisk bistand til terrorisme, men definisjonen på terrorhandlinger er oppsiktsvekkende vid: "ulovlig bruk av, eller trussel om ulovlig bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål" Anordningen oppstiller blant annet opp til 15 års fengsel for såkalte terrorhandlinger. Mistenkte etter bestemmelsen kan få alle sine formuesgoder "frosset" av staten. Dersom det er nødvendig for etterforskningen kan beslutningen treffes uten at den siktede er hørt eller gjort kjent med siktelsen.
Vil ikke for eksempel naturvernere som lenker seg fast kunne anses å utøve" ulovlig makt mot eiendom" for å oppnå "politiske mål"? Og demonstranter i en ulovlig demonstrasjoner (dvs. uten politiets tillatelse) som gjør fysisk motstand ligger vel også innenfor definisjonen? Strengt tatt vil støtte til opposisjonspartier i forskjellige land bli rammet av denne loven, særlig hvis de er forbudt av myndighetene de er i opposisjon mot, slik som for eksempel i Tyrkia eller Pakistan, Burma, Kina etc? Og en rekke kunstdemonstrasjoner har utøvd vold, eller truet med vold mot eiendom i forsøk på å legge press på landets myndigheter.

Det er så trist med krigen mot terroren; vi kjemper for friheten og demokratiet og menneskerettighetene ved å innskrenke de samme.


For mer informasjon, les artikkelen "Dansker støtter tortur av terrormistenkte" på:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/11/20/295979.htmlTone Hansen, billedkunstner
Født 1970 i Sør Varanger
Utdannet i Oslo og Malmø.
Bor og jobber i Oslo

to.hansen@c2i.net>