Albert Hiorth gikk i tale og skrift inn for Guds system, for her var det ingen konjunktursykler med forutbestemt krakk, hvor almenheten må tape sine investerte midler. Etter dette system kunne ikke jorden bli et spekulasjonsobjekt, bonden kunne ikke settes på bar bakke av samvittighetsløse spekulanter. Her gis det ingen fortjeneste ved gjeldsdannelse, "penger" er ikke verdier underkastet valutaspekulasjoner, penger blir etter Guds lov en verdimåler som meter, liter og kilogram - og det blir like absurd å samle på penger som å hamstre metermål og kilogram-lodd. I dag hviler vårt penge- og bankvesen på rentesystemet.