Albert Hiorth

draft...

16. april 1916; 08:00-09:00; Stavanger

UFO-observasjoner i Norge 1563-1946

En rekke elever i 3. - 7. klasse ved Stavanger Folkeskole så en slags 'åpenbaring', som kanskje har sammenheng med UFO-fenomener på en måte. Vi lar et øyenvitne selv fortelle: "Jeg kom i går fra Stokkevannet sammen med en annen gutt (S.). Stanset på Byhaugen en lang stund. Så så han S. opp mot himmelen. Da ble han var en stor svart sky som for bortover himmelen. Han så også at det ble rødt, akkurat som det skulle være varme bak den. Han varskudde nå meg. I det samme så vi også noen store bokstaver: "Omvend eder, ti Jesus kommer snart!" Så kom det en engel fram og sa amen. Ved hans side så vi også et stort kors. Engelen hadde noen store, hvite vinger. Vi stod lenge og betraktet dette syn. Det stod som i en bue på himmelen en lang stund. Det var i vest. Vi ble meget forferdet ved dette syn. Det var som om det skulle være ild alt sammen. Hele tiden var det ganske lyst. Men baketter ble det meget mørkere. En svart sky skjulte hele greia. Vi gikk nå heim og fortalte mor og far, hva vi hadde sett. Bokstavene var meget store. Vi kunne se dem tydelig. De ville også gå ned og se dette syn, men de fikk ikke se det."


(Stavanger Aftenblad, apr. 1916.)

(Stavanger Aftenblad, mars 1917.)

(Stavanger Aftenblad, mars 1918.)

Albert Hiorth: Lebesbymannen. 193-?, side 45-8.

Stavanger Aftenblad, 19. des. 1942.

(Stavanger Aftenblad, apr. 1943.)

UFO, 1/1989, side 22-3.

Jernsaken

Norsk Jernverk Historie Del 2

Den 6. November 1900 holdt professor Johan H. L. Vogt et foredrag i Polyteknisk forening i Oslo hvor han tok til orde for å reise et jernverk i Ofoten. Vogt var opptatt av å utnytte norsk jernmalm og mente at det på sikt også ville være fornuftig med et jernverk i Dunderlandsdalen. I frigjøringsåret 1905 agiterte Ingeniør Albert Hiorth iherdig for en gjenreisning av Norge som et jernproduserende land. Jernsaken fenget norske sinn så mye at stortinget i 1907 oppnevnte en komite for å utrede "Spørgsmålet om elektrometallurgisk fremstilling av jern og stål." Allerede da var norsk jernproduksjon knyttet til jernmalmen og fossekraften &ndash Norges naturgitte fortrinn. Under den andre industrielle revolusjon ble elektrisiteten en drivkraft i den økonomiske utviklingen. I 1889 løste franskmannen Heroult problemet med elektrisk smelting i ovner. I Norge ble elektrisk lysbueovndrift tatt i bruk for første gang ved Stavanger Elektro Staalverk i 1912. Først i 1927 startet Christiania Spigerverk sitt skrapbaserte elektrostålverk. Heroults stålovn er fortsatt mønsteret for verdens elektrostålovener, bl.a. Fundias ovn i Mo Industripark. Den første elektriske råjernsmelting i Norge fant sted i 1908 ved Ingeniør Hiorths eget verk ved Jøssingfjord. I Tyssedal prøvde svenskene Gr˝nwall, Lindblad og Stålhane seg med "elektrisk masovndrift". Tinfos jernverk ble etablert i 1912. Men alle forsøkene på en norsk jernproduksjon mislyktes.

Gammel id╚ (om vannforsyning i Midt-Østen)

Gemini Nr.2 - juni 1995

Vannproblemene i Midtøsten har opptatt vitenskapsfolk og politikere i årtier. Carstens er heller ikke første nordmann som har involvert seg. Dødehavsprosjektet som han har utredet, bygger på en gammel id╚, som faktisk er beskrevet av den norske ingeniøren og misjonæren Albert Hiorth tidlig på 1900-tallet. Hiorth tok utgangspunkt i gammeltestamentet og profeten Esekiels visjoner. Prosjektet går i korthet ut på å overføre sjøvann fra kysten til Dødehavet og utnytte det i et kombinert kraft- og avsaltingsanlegg. Dette kan bidra til å dekke vann- og energiforsyningsbehovet for både Israel og Jordan.Lie, Geir. 

"Norske dommedagsprofeter-en presentasjon av tre hovedaktører" 

(Thomas Ball Barratt, Carl Rein Seehuus and Albert Hiorth), 

Humanist Tidsskrift for livsynsdebatt. Nos 2 & 3 (1999): 58-76. 

Skrifter av (og om) Albert Hiorth


   Mannen som forutsa krigen : "Lebesbyman / Hiorth, Albert     1949

   Lebesbymannen : Anton Johansens liv og / Hiorth, Albert     1938

   Boken om Albert Hiorth : en norsk Aladd / Dehlin, Harald Stene  1949

   Lebesbymannen : Anton Johansens liv og / Hiorth, Albert

   Bibelen om prinsippene for økonomikk  / Hiorth, Albert     1943

   Innledning til en diskusjon i vår manns / Hiorth, Albert     1932

   Kristent syn : notater til Vegards og K / Hiorth, Albert     1939

   Notater til et foredrag om determinisme / Hiorth, Albert     1933

   Notater til et foredrag om Genesis og g / Hiorth, Albert     1929

   "Østens konger" våkner : 3 artikler fra / Hiorth, Albert     1933

   Concerning irrigation an ancient and mo / Hiorth, Albert     1923

   Lebesbymannen : en kort oversikt over h / Hiorth, Albert     1953

   Some remarks on iron smelting      / Hiorth, Albert     1912

   Steinene stadfester skriften : bibelen / Hiorth, Albert     1941

   En bibelstudents kommentar til Paterson / Hiorth, Albert     1918

   En bibelstudents kommentarer : om socia / Hiorth, Albert     1922

   Israel i brennpunktet : artikler og for / Hiorth, Albert     1949

   Sandhets bok : dets oprindelse, dens sp / Collett, Sidney     1922

   Lebesbymannen : Anton Johansens liv og / Hiorth, Albert     1939

   Lebesbymannen : Anton Johansens liv og / Hiorth, Albert     1946

   Om Palestina og det nære Østen i Profet / Hiorth, Albert     1933

   Notater til et foredrag om Guds plan fo / Hiorth, Albert     1936

Tittel: Some remarks on iron smelting. 

Trykt: Kristiania, 1912. 

Sidetall: 67 s. : ill.Tittel: Concerning irrigation an ancient and modern times : 

the cultivation and electrification of Palestine with the Mediterranean as the source of power. 

Trykt: 1923. 

Sidetall: 22 s. : ill. kart. Tittel: Bibelen om prinsippene for økonomikk. 

Trykt: Bergen, 1943. 

Sidetall: 32 s. 


fra en slektstavle...

From: "biblo" 

X-Mailer: Advox Omnigate version 4.15, SerialNo=437486, Domain=norsk-teknisk.museum.no, Licenses=50 

Reply-To: biblioteket@norsk-teknisk.museum.no 

Date: Thu, 12 Jul 2001 10:15:15 +0200 

To: laland@drillcon.no 

Subject: Re: Albert Hiorth 

Vi har arkivene etter Albert Hiorth, men kan dessverre ikke drive arkivstudier

for publikum. Du er hjertelig velkommen til selv å studere arkivene i vårt

bibliotek.

Viser forøvrig til boken: Boken om Albert Hiorth : en norsk Aladdin / Harald

Stene Dehlin. - Oslo : Lutherstiftelsen, 1949. Boken kan lånes via det lokale

bibliotek og finnes bl.a. i Stavanger bibliotek.

Ved å søke i Nasjonalbibliotekets databaser (http://www.nb.no/baser/) kan du få

en oversikt over publikasjoner av Albert Hiorth.

Styret for det industrielle rettvern (http://www.patentstyret.no/) vil kunne

skaffe alle patenter han har tatt ut i Norge.

Sender kopi av en artikkel fra museets årbok Volund 1955 vedrørende Albert

Hiorths induktionsovn Norges første elektrosålverk.

Vennlig hilsen

Norsk Teknisk Museum

Bibliotket

Relsen Larsen

MuseumsbibliotekarJens Laland wrote:

> Hei...

>

> Jeg arbeider med en web-side om ingeniør (og predikant) Albert Hiorth.

>

> I denne forbindelse prøver jeg å få en oversikt over hans tekniske

> prosjekter, ideer og lignende (avisartikler, foredrag, publikasjoner,

> illustrasjoner, tegninger). Han drev, etter det jeg har forstått, blant

> annet med gjødsels-alternativer, knott-fyring (for bilmotorer), jernverk,

> vannkraft, osv. Av spesiell interesse er forslag og tekniske (praktiske)

> løsninger og tiltak til bruk i krise-tider her i landet.

>

> Kan dere hjelpe meg.

>

> Jeg er også interesert i mulighetene for å kunne få tilsent fotostat- eller

> elektroniske-kopier av tegninger, artikler og lignende dere måtte ha i

> biblioteket.

>

> mvh

> Jens Laland


Partly mirrored by artematrix.org to ensure online availability of important texts at all times. We have all experienced unfortunate downtime on servers when texts are needed the most, and apologize if this service should be considered a violation of any copywrite rights...


 Send Mail