Bibelen om prinsippene for økonomikk

av

Albert Hiorth

 

 


Denne bok foreligger nu trykt 30 000 eks. Sambandets Trykkeri, Bergen
trykt med Den norske forleggerforenings tillatelse 26. 8. 1943

 

Forord

Denne bok representerer 36 milliarder -, det vil si mange ganger landets statsgjeld på noen frimerker, intet kan bedre karakterisere systemets sanne karakter enn en slik utvekst, som vel intet menneske hadde trodd mulig - mange gange Norges samlede gjeld eller formue på noen frimerker.

Bokens innhold vil komme til å danne hovedspørsmålene ved den kommende fredsslutning. Får vi da ikke et nytt og bedre økonomisk system så går vi like inn i siste krig - Hermageddon - for fulle seil -, om vi ikke er der alt.

Får vi vår frihet tilbake, kan vi med stemmeseddelen i hånd forlange Bibelsystemet og herved fred, ellers går det galt -. Tenk deg om lille Norge gikk foran her. Benjamin var jo lysbæreren i fordums tider -. Enn no ? Kunde de unge som snart vil bli Norges finansministere, få greie på dette, var meget vunnet. Spørsmålet vil komme til å bli om å kjøpe og selge, Åp. 13, 17.

Landets ca. 300 000 gårdbrukere burde vite om dette.

Måtte hundrer og tusener av denne bok bli spredt og lest rundt om i Norges land, så vilde meget være vunnet -.