Velkommen til Localmotives #5 "Nettkunst?"

Nettkunst? Dette er temaet for dette nummeret av Localmotives, som er et nettmagasin for samtidskunst og -kultur. Fins nettkunst? Hva er det i så fall? Hvem jobber med kunst på nettet og hvordan? Tekstene i dette nummeret av Localmotives tar opp emner som interaktivitet, reaktivitet, estetikk, lek og framførelse. Vi presenterer tre kunstverk - som kanskje er nettkunst? I tillegg profilerer vi tre av de norske miljøene som jobber med nettkunst og/eller elektronisk kunst.

Nettet gir oss nye muligheter. Når kunst beveger seg inn på nettet, forandrer den seg da? Fins det en nettspesifikk kunst? I dette temanummeret vil vi utforske mediet, ikke bare i kunstverkene vi presenterer men også i selve skriften og i idéen av et tidsskrift i det hele tatt. Nettverket lar leseren - ja, deg - være en del av teksten. Temanummeret er bygd opp som en "community weblog" hvor alle kan skrive inn sine kommentarer til tekstene, med eget navn eller anonymt. Vi redaktører lar våre kommentarer erstatte en tradisjonell lederartikkel; tenk på det som en distribuert leder.

Vi håper du vil være med i diskusjonen.

Kevin Foust og Jill Walker
EOD; F_drawMain($main); include("include/footer.inc.php"); ?>