MANIFEST
av Trond Reinholdtsen
Disseksjon av min personlige smak i 7 utopiske forsetter for et verk

1. Verket skal være modernistisk. Den modernistiske innstilling innebærer at man ikke skal ta overleverte normer og preferanser for gitt, men tro på det musikalske framskritt og utvikling. Dette fordrer et alltid kritisk blikk på tradisjonens (inkludert modernismen som epoke) og framfor alt samtidens virkemidler og former. I dette ligger en forestilling om historiens konsekvens; et nytt stykke musikk bør være en videreføring, en kommentar og en kritisk reaksjon på all tidligere musikk. Modernisme i denne betydning er det samme som nysgjerrighet og selvrefleksjon.

2. Verket skal være problematisk. Den tradisjonelle retorikken var opprinnelig et forførerisk domstolspråk og et middel til å overbevise (og lure) en jury. Den moderne musikken og dens nye retorikk bør gjøre tilhørerne til tvilere. Den skal ikke utelukkende virke bekreftende på tilhørerens verdensanskuelse eller konvensjoner for smakfull musikalsk disponering og håndverk, men heller bryte ned fordommer og si at det alltid er en annen side av enhver sak. Dette er det nærmeste den moderne musikken kommer en etikk.

3. Verket skal være komplekst. Det skal være et multiskalert univers som kan høres på ulike nivåer. Det skal være uuttømmelig på tvetydige referanser og «handlinger» uttrykt over korte og lange tidsspenn, men også i overlagret samtidighet, innad i verket og utover det. Et godt verk utfordrer menneskets persepsjon og skal ikke kunne forstås fullt ut.

4. Verket skal være bevisst sin tradisjon og kulturelle kontekst. Ethvert verk er en lesning av historien fram til samtiden, og bør være en diskusjon med Dufay og Beethoven. Samtidig skal man kjenne tradisjonen for å skrive noe annet enn den.

5. Verket skal samtidig på en ofte mystisk og uforklarlig måte være erotisk berusende og patetisk ekspresjonistisk og skal videre være grunnleggende originalt og kjennetegnet av en personlig særpregethet ut fra komponistens sosiale, psykologiske og geografiske bakgrunn som strekker seg utover selvgodhet og snever provinsialisme.

6. Verket skal være insisterende og komponisten skal være idealistisk som en don Quijote og alltid forsøke å strekke seg mot det umulige høyeste og er i den forstand dømt til å mislykkes og å være et bilde på menneskets begrensninger. Dette innebærer en i vår tid muligens komisk grad av ambisjoner og ærlighet på verkets vegne.

7. Verket skal være bærer av en type menneskelig erkjennelse som griper langt utover komponistens intellekt og ånd. Det 20.århundres menneske befinner seg i en historisk sett ny situasjon hvor det ikke er gitt at man baserer sine ideer om moral, døden og mening på en Gud. Denne følelsen av at grunnen forsvinner under føttene er beklageligvis en situasjon som ofte ansporer en type postmodernistisk relativisme og likegyldighet, så kunsten bør heller sette seg som mål å være en innbitt positiv undersøkelse av dette fraværet. Mangelen av et allforklarende sentrum er den moderne kunstens tema, og dette temaet kan ikke uttrykkes mer relevant enn gjennom kunst.

Tullemusikk kan også være artig.MANIFEST!!!!!!!!!

På en annen side er det i vår tid kanskje en fare for, som
postmodernistene delvis har hevdet, at man ikke kan si at noe i tradisjonen
har større betydning enn andre ting. Noen vil kanskje kunne hevde at
popmusikk er like viktig som Beethoven?

Guri, dette må jeg tenke over. I mellomtiden – her er mine lister over ting
som er viktigere enn andre ting (og samtidig et håndslag til en hårdt prøvet
kvinne):

Komponister som er kjedeligere enn Diana Ross:

Bach
Beethoven
Brahms
Bruckner
Carter
Finnissy
Haydn
Machaut
Monteverdi
Mozart
Murail
Palestrina
Stockhausen
Vivaldi
Webern

Komponister som er like morsomme som Diana Ross:

Bartók
Berlioz
Boulez
Debussy
Ferneyhough
Gershwin
Grisey
Janacek
Lachenmann
Ligeti
Mahler
Mendelssohn
Mussorgskij
Prokofiev
Ravel
Schubert
Schumann
Schönberg
R. Strauss
Stravinskij
Wagner
Xenakis

Popmusikk som er morsommere enn Beethoven:

Abba
Beach Boys
Blur
Bob Hund
David Bowie
Kate Bush
Divine Comedy
Faith No More
Godley & Creme
Madonna
Mr. Bungle
Pet Shop Boys
Residents
Diana Ross
Suede
Dionne Warwick
XTC
Frank Zappa

Fiskeslag som begynner på en konsonant:

torsk!
hyse!
lange!
flyndre!
rødspette!
hai!
rokke !
kveite!
murene!
månefisk!
sjøhest!
laks!
makrell!
røye!
sjø-ørret!
tunfisk!

osv...

Jon Øyvind Ness