Redaksjonelt
av Lars Petter Hagen
«Det verste blomster vet er botanikk». Edvard Griegs postulat har vist seg å være en representativ holdning for norske komponister gjennom mange år. «Å si noe om det som ikke kan sies» er det egentlige mål med lage musikk, noe som til tider har medført enkelte komplikasjoner i den offentlige kulturdebatten. Det er derfor ikke så rent lite imponerende at 81 norske komponister i denne spesialutgaven av Parergon setter seg ned og formulerer noen tanker omkring sitt eget kunstneriske prosjekt.

André Bretons surrealistiske manifester, futuristenes visjonære strategier for automobilens og krigens tidsalder og spektralkomponistenes polemikk mot den tyske serialismen, fungerer alle som avtrykk av tiden og som nøkler for å forstå utviklingen av den vestlige sivilisasjon. Og selv om svært få av bidragene til denne antologien kvalifiserer til manifester i snever forstand – flere av deltakerne bruker sitt manifest til å problematisere hele ideen om manifester – utgjør hele dette nummeret uansett en samlet manifestering av musikalsk tankegods ved terskelen til et nytt årtusen.

Selv om de fleste i øyeblikket er temmelig lei alt maset omkring vårt nært forestående årtusenskifte er det unektelig en fin anledning til å stoppe opp, oppsummere og kanskje våge seg på et par spådommer for de neste 1000 år. Vi presenterer 81 forskjellige varianter, på tvers av stiler og generasjoner, fra noen av Norges mest fremtredende komponister. En dokumentasjon av samtidens musikalske temperament, noen forventninger om morgendagens musikk og kanskje en ny innfallsvinkel til den allerede eksisterende musikken.

Utgangspunktet var aldri å lage en enhetlig fremtidsvisjon for et samlet norsk musikkliv. Parergons hovedmålsettinger har fra begynnelsen vært å være et forum for ulike tanker og ytringer, samt å dokumentere norske komponisters virksomhet. Mangfoldet av forestillinger om hva musikk kan være er også det mest fremtredende kjennetegnet ved antologien sett under ett, enten det er en assosiasjon, en refleksjon, en forklaring et postulat eller en provokasjon. Om formen er et essay, et manifest, en tegneserie, et dikt eller en illustrasjon så gir uansett denne samlingen et blikk inn i norske komponisters til tider hemmelige univers.

Takk til alle bidragsytere som har vært svært velvillige og overraskende positive til denne ideen fra første stund, og som har gjort dette til det historiske dokumentet det faktisk er.

Og det er god underholdning også.