COMBInasjoner
Av Svein Flygari Johansen
[print versjon]


Alt i ett, og i et hendig format, vil fremtidens personlige kommunikasjonssentral være et kombinasjonsverktøy som ligner en digital "Swiss army knife". Kombinasjon, konsentrasjon og kommunikasjon er også stikkord for årets Speculum-festival.

Tittelen på årets festival er nettopp COMBI. Med utgangspunkt i det hybride eller crossover vil vi forsøke å favne endel av det som foregår innenfor en kunstscene hvor kunstformene søker sammen i forsøk på å skape nye uttrykk. Hovedvekten av kunstnerne er billedkunstnere eller musikere. I samarbeid eller hver for seg styrer de verkene i retninger som overskrider genrene og gir nye utfordringer til vår kunstoppfatning.

De kombinerte, eller hybride, kunstformene har i dag ofte ny teknologi som et dreiepunkt. Den elektroniske kunsten vil derfor være fremtredende i årets festival, men i en form hvor teknologien er et verktøy og ikke temaet. Tidligere har vi hatt mange mer eller mindre tilfeldige sammensmeltninger av kunstarter, og også noen bevisste forsøk på reelle sammensmeltninger,
som f.eks. barokkens forsøk rundt den totale harmoni eller det Wagnerske Gesamtkunstwerk.

Hvis en ser på den europeiske kunstscenen idag, kan man ikke unngå å se trenden mot at visuell kunst beveger seg mot populær musikken og omvendt. Dette ser ved første øyekast ikke ut som noe nytt; kunstskolene har i lengere tid produsert popstjerner (fra John Lennon til David Bowie til Roxy Music til Adam Ant). Men forskjellen idag er at mange av de som trer inn i disse hybride formene, er kunstnere som ikke ser kunstnerisk praksis og populær opptreden som gjensidig eksklusive, eller som irreversible estetiske valg. Trenden omplasserer kunstneren effektivt ut av rollen som ren produsent og inn i den litt udefinerte rollen som performer.

Så, for en generasjon av kunstnere som vokste opp med popmusikken og dens visuelle tilstedeværelse, er sammensmeltningen nå et naturlig genetisk trinn i utviklingen. De hybride formene mellom lydkunst og visuell kunst fremstår mer og mer som en enhet som er i stand til å formere seg naturlig, uavhengig av laboratoriet hvor den er dyrket frem.

Samtidig kan vi se hvordan mulighetene innenfor den elektroniske og den digitale verden har blitt utforsket parallelt innenfor musikken og billedkunsten. Fra tidlige verk som søkte sin resonans i den sluttede kretsen av maskinen og frem til i dag hvor mengden av estetisk materiale
innenfor det digitale området er så stort at resirkuleringen er blitt en selvfølgelighet. Innenfor det digitale behandles lyd og bilde på samme måte, og de lagres i samme størrelser og i samme medium. Dette gjør selvfølgelig at avstandene krymper og at språkene delvis smelter sammen.

I et tiår hvor den konseptuelle kunsten har vært rådende, hvor selv maleriet hovedsakelig har vært sett på fra konseptuelle ståsteder, har erobringen av nye materialer og medier skutt fart. Kunsten som idé har vært det viktiste, og idéen er i utgangspunktet åpen for alle materialer
og medier. De immaterielle mediene som computerbilde, video, lyd og performance, har blitt naturlige valg. Ikke bare fordi den unge generasjonen er så familiær med mediene, men også fordi immaterialiteten gir mulighet for idéen til å bare være idé. Disse omstendighetene har
også vært med på å åpne scenen for det hybride, eller for intermediale verk.

Speculum COMBI vil i hovedsak ta for seg dette området av det hybride, av sammensmeltninger og gjensidige påvirkninger, som foregår på 90-tallets kunstscene. Men vi vil også forsøke å trekke en del linjer fra tidlig elektronisk musikk og frem mot dagens elektronisk og digitalt behandlet musikk, fra Stockhausen til Scanner. I tillegg til rene konserter vil festivalen også ha samarbeidsprosjekter mellom musikere, komponister og billedkunstnere på programmet. Prosjekter som har vært gjort tidligere og prosjekter som lages spesielt for oss.

På den ene siden har vi performeren, som er opptatt av fenomenet pop eller rockekultur, og som arbeider med det kontemporære uttrykket som fenomen eller idé, og på den andre siden har vi de som er opptatt av lyd som et materiale og som bruker dette som en skulpturell masse.

Speculum COMBI vil definitivt ha en ungdommelig profil. Vi vil forsøke å trekke unge mennesker inn i et kulturelt område de tildels kjenner fra før, men som også kan utvide deres kulturelle forståelse. Avstandene mellom det såkalte finkulturelle og ungdomskulturen er idag ikke så stor.

Moderne kunst av år 2000 er ofte sosialt engasjert, massene er konsumenter, det er her ting foregår, det er her engasjementet ligger og det er her lydene og bildene kunstnerne behandler kommer fra. Dette utelukker selvfølgelig ikke det vanlige kunstpublikummet, vi vil
vise kunst av høy kvalitet i spennende sammensetninger og i utfordrende rom, noe som alltid skulle være interessant.Svein Flygari Johansen er årets kunstneriske leder av Stavanger Speculum. Han er billedkunstner med base i Oslo.