redaksjon@localmotives.com

Jan Inge Reilstad
janinge@localmotives.com
Susanne Christensen
susanne@localmotives.com
Helene Selvåg
helene@localmotives.com
Geir Egil Bergjord
geiregil@localmotives.com


Adresse:
Localmotives ANS • Bergelandsgt. 6 (Metropolis-bygget) • N-4012 Stavanger
mobiltelefon: 99737914 • e-post: redaksjon@localmotives.com
Organisasjonsnummer: 981 498 933 • Kontonummer: 3201 23 46173

Redaksjonelt samarbeid: LOCALMOTIVES har en særlig intensjon om å finne redaksjonelle samarbeidspartnere i de store norske utkantbyene. LOCALMOTIVES arbeider akkurat nå med å opprette et uforpliktende samarbeid med norske aktører i feltet for tidsskrift og offentlig ordskifte.
I Trondheim gjelder det aktivitets- og utgivelseslabelen Gasspedal, som bl.a. utgir fanzinene Journal Ka og Grønn Kylling (arb. tittel) og har en egen e-postgruppe for litterær diskusjon: http://www.egroups.com/groups/gasspedal-liste. Den drives av Audun Lindholm som for tiden bor i Bø.
I Bergen har vi kontakt med et miljø med utspring fra universitetet i Bergen, som arbeider med en ide om et kjapt kulturprodukt på nettet med sannsynlig fremtidig adresse: www.kulturibergen.com. LOCALMOTIVES vil fremover også arbeide videre med å etablere lignende nordiske samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Finland.

Storredaksjon:
LOCALMOTIVES vil snarest utvide redaksjonen til en passende storredaksjon av lokale forfattere og kunstnere samt andre interesserte. Ikke minst ønsker vi unge mennesker med kunnskaper i det datateknologiske feltet velkommen. Ta gjerne kontakt om du er interessert: redaksjon@localmotives.com

Bykontakter:
Tromsø - Hilde Houen
Trondheim - Audun Lindholm (audun.lindholm@superheros.as)
- Annika Borg
Bergen - Ingrid Berven
- Gro Jørstad Nilsen (grojn@online.no)
København - Mette Gamst
Stockholm - Andreas Soma Selvikvaag (andreas.soma@spray.se)
Helsinki - Tor Magnus Lundeby

Faglige kontakter:
Ny Musikk - Nils Henrik Asheim (n.h.asheim@notam.uio.no)
Arkitektur - Ottar Vedelden (vedelden@online.no)
Teater - Marika Enstad (marikae@online.no)

Økonomiske samarbeidspartnere:
Norsk Kulturråd (www.kulturrad.no)
Billedkunstnernes vederlagsfond (www.billedkunst.no/)
Bildende kunstneres hjelpefond (http://kunst.no/kunstavgift/)
Norsk kassettavgiftsfond (http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/1999/2106.htm)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) (www.boknett.no/nff/)
Sandnes kommune (www.sandnes.kommune.no/)
Stavanger kommune (www.stavanger.kommune.no/)
Stavanger 2000 (www.stavanger2000.org/)
Passasje v/ Odd Sama

Redaksjonen i Localmotives uttrykker stor takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere.