1. Folket vil ha brød og sirkus... (06:30)

2a. Elgen er ingen løvkledd hund… DEL 1 (03:07)

2b. Elgen er ingen løvkledd hund… DEL 2
(05:39)

3. …og mens vi sover bort våre drømmer (06:22)