Lukket system.
Det var bare spørsmål om tid. Fostrene kunne umulig overleve.
Strengen som skulle forbinde dem med morkaken gikk direkte
fra det ene fosteret ene til det andre.
-Som i et lukket system hvor de hentet næring fra hverandre.A united sistem.
It was only a matter of time. The foetus would not survive.
The string that was supposed to connect them with the placenta
ran directly from one foetus to the other.
-as in a united system were they got nourishment from each other..