portrett etter minne

portrai made by memory.
Blå dunjakke, hudfarget lue.
-står bare der, midt framfor.
helt ufarlig, men alikevel...
Fridrichstrase. Berlin.

Blue down jacket, skincoloured hat.
-just appear from nowhere.
not dangerouse at all, -but ...
fridrichstrase.Berlin
Amigo, compra ...!
En kamelon på skulderen.
han kan skaffe hva som helst fra djungelen.
Plaza del armas. Lima

Amigo, compra ...!
A chameleon on his shouldre.
He is abel to get you everything the djungle.
Plaza del armas. Lima.
Röd jakke, ville öyne.
Sent andre dagen. Så ikke at noen kom.
Var midt på broen.
Sveaborg. Helsinki.

Red winther jacket, wild eyes.
Late in the evening.
Did not see that someone was there.
Was at the midtpont at the bridge.
Sveaborg. Helsinki
-lett å kjenne igjen!
En lettelse...
Svart, grått hår, tykke brilleglass.
Dukker alltid opp på neste stasjon.
Clapham station. London.

black, grey hair, thick glaces.
My protector....
Always coming on the next station
Clapham station. London.
Revange! -Vil bare få han ut av mitt minne.
Derfor gjör jeg portrettet av han.
Centrum. Stockholm.

Revange! -only want to get him out of my mind.
Thats why I make this potrait.
Centrum. Stockholm
Tynn, liten, snakket ikke mitt språk
-ikke engelsk heller, nikket bare vennlig
og roet stemningen.
Viking Line. Stockholm/ Helsinki

Thin, small, don't speaking my language
-either english, nodding friendly
generating a warm atmosphere.
Viking Line. Stockholm/ Helsinki
Hanne og Heidi
Tvillingenes test.
De var eneggede tvillinger, og hun så bare forskjell på dem når de sto
ved siden av hverandre.
Seg imellom hadde de kommet frem til at hun muligens diktet
historier, -at hun la til og trakk fra, beroende på hvem av dem hun snakket med.
Det var derfor de hadde funnet på dette med boken.
De fortalte henne om den;
-at alt hun fortalte hver av dem ble skrevet ned der.


Hanne and Heidi
The twins test.
They were identical twins. She could only see the difference
when they were standing side by side.
They were wondering if she really told the truth, maybe she said
one thing to one of them and something else to the other.
Thats why they started with the book.
The told her about it;
-everything she said to each of them was written down.

En dum björn!
Centrum. Stockholm.

A silly bear!
City. Stockholm