En lösning.
Det er tidlig på morgenen. En lastebil står parkert.
To personer er opptatt av å dissekere en kropp. De er ganske avskjermet. Det hele foregår på en liten sidegate med en höy hekk på ene siden, og et gjerde på den andre.
Hun er utdannet innen dette arbeidsområdet. Han er med for förste gang, for å läre. Han tar et overblikk over hele kroppen. Den blunker med öynene og ser på han. Vedkommende er ikke död. En plutselig virklighet oppstår.
Han kan ikke fortsette, og han viser henne grunnen. Hun er mest opptatt av det faglige, og ser ingen konflikt, men går motvillig med på å avslutte. Hun går derifra.
Han vet ikke hva han skal gjöre med kroppen. Han finner en svart sekk på en söppelkasse, og dytter restene av kroppen ned i den. Söppelsekken henger han opp på et gjerde.

A solution.
It's early morning. A truck is parked, and two persons are doing a dissection of a body. It all takes place on a small byroad. There is a hedge on one side of the road and a fence on the other side.
She is educated in this specific area. For him, this is his first time. He is mostly here for learning. He takes a glance on the whole body. It twinkles and looks at him. The person is not dead. Reality appear.
He cant carry on with the work and he shows her why. She judge the situation only as a vocational study and cant see any conflict, but she finaly agrees to brake up. She leaves the site.
He dont know what to do with the body. He just picks up a black plastic-bag ment for garbage, -puts the body into it and leaves it hanging in the fence.