-Ingen får skade hövdingen mer!
Hövdingen var jaget ut i vannet.
De hogg lös med tomahawkene sine.
Raseriet og misnöyen hadde bygget seg opp over
en lang periode.
Neste scene finner sted i et industriområde. En gammel murbyggning.
Det knirker i en heis-sjakt.
En stor blåhvit skikkelse kommer til syne. Han er tydelig trett med blå ringer under öynene. I armene holder han det som er igjen av hövdingen etter hendelsen i vannet;
-ingen får skade hövdingen mer!
Nobody will hurt the chief, -no more!
They have chased the chief into the water, -cutting him with tomahawks.
The fury and displeasure was built during a longer period.
Next scene turns up to be in the industrial area, -an old brick building.
The elevator creaks.
A powerful pale character is there. He looks tired and he is carying what`s left of the chief;
-nobody will hurt the chief, no more!