Kjærleikens ferjereiser
Torbjørn Rødland, Norge, foto
KUNSTFESTIVALEN
I LOFOTEN
9. juni- 8. juli
Tilbake til katalog-indeks


Torbjørn Rødlands fotografier

Bennett Simpson, fra Sentimental Education, Nu: the Nordic Art Review, no. 3-4, 2000

Jeg nevnte en gang for Torbjørn Rødland at fotografiene hans minnet om de bildene som er plassert inn i billige rammer fra supermarkedet, og som fungerer som eksempler og generiske idealer. Dette likte han. Smilet hans røpet at jeg var inne på noe: Historisk romantisisme er blitt redusert til klisjesentimentalitet og kommersielle stand-ins for følelser, familiære bånd, naturopplevelse og fellesskap. I en tid så forelsket i sin kunnskap at kulturen har overprodusert hver følelse, hauset opp enhver uskyldig impuls til ideologi, er det mulig å se det på noen annen måte?

[...]
Ingen tid er bedre til å lese fortiden om igjen enn det nåværende øyeblikk. Rødlands fotografier forsøker å stille det mest fundamentale spørsmål som kan stilles om kunstverk fra en forgangen eller fremmed kultur, spesielt hvis vi har mottatt disse verkene gjennom egne tidlige opplevelser av dem (og Rødlands sentimentaliteter er like kjent for oss som TV, postkort og barnebøker er allestedsnærværende). Bildene hans holder hans – vårt – nåværende billeduttrykk, med all sin latente romantisisme maskert som realisme og umiddelbarhet, opp mot et historisk speil.

Nymfer i skogen har blitt avbildet i århundrer – hva kan de nå bety for oss? Hvorfor tror vi at de ikke kan utrette noen ting, at selve ideen om ”skogen” er latterlig; et uvirkelig kulturknep? Det er umulig å se på Rødlands arbeid og ikke bli minnet om tidligere tiders påvirkning og de representasjonene denne påvirkningen skapte. På samme måte ville vi vært elendige kritikere om vi ikke gjenkjente den distinkte forskjellen mellom fortiden og nå. Det er ved å gjøre oss bevisste på denne forskjellen, et historiens gap der ”historien” har blitt omfortolket, akseptert eller modifisert, at Rødlands bilder kan tale kritisk, eller i det minste spørrende, til sin egen tid.


Oversatt av Ane Hjort GuttuTorbjørn Rødland (f. 1972) i Stavanger, bor og arbeider i Oslo. Utdanning: Kunst- og håndverkskolen i Bergen, institutt for fotografi. Utvalgte separatutstillinger: Close Encounter, Arkipilag, The Hallwyl Museum, Stockholm 1998, Joy Inside My Tears, Air de Paris, Paris 1999, Even Now, Galleri Wang, Oslo, 1999, Jack Hanley Gallery, San Francisco 2001. Utvalgte gruppeutstillinger: dAPERTutto, La Biennale di Venezia 1999. Park, Momentum, Moss 2000, Organizing Freedom, Moderna Museet, Stockholm 2000, Can you hear me? Ars Baltica Triennial of Photographic Art, Bergen 2001.